Majs Sundance 15 frö idefia9946-Grönsaker

Produktnummer: 576415

ordtemperatur: Min +12 °C, opt +21 °C
Sådjup: 3–5 cm
Plantavstånd: 20–25 cm
Utsädesmängd: 4–5 plantor/m,

Såtid: April
Ettårig
Läge:Sol